PENSUM

Pensumet i Norwegian Karate Association er retningsgivende og kihonpensumet kan derfor avvike noe ved gjennomføring av selve graderingen.


PENSUM KYU-GRADER


10. kyu – hvitt belte /rød stripe (junior)
  9. kyu – hvitt belte /gul stripe (junior)
  8. kyu – gult belte
  7. kyu KARI – oransje belte m/hvit stripe (junior)
  7. kyu – oransje belte
  6. kyu KARI – grønt belte m/hvit stripe (junior)
  6. kyu – grønt belte
  5. kyu KARI – blått belte m/hvit stripe (junior)
  5. kyu – blått belte
  4. kyu KARI – lilla belte m/hvit stripe (junior)
  4. kyu – lilla belte
  3. kyu – første brune belte
  2. kyu – andre brune belte
  1. kyu – tredje brune belte


Eventuelle spørsmål til pensumet kan rettes til instruktør eller hovedinstruktør.


PENSUM DAN-GRADER


1. dan – Shodan
2. dan – Nidan
3. dan – Sandan
4. dan – Yondan
5. dan – Godan

Man kan gradere seg til dan-grader ved gasshukuer i regi av Norwegian Karate Association sommer og høst. Se kurs og aktivitetsplan for neste gasshuku.

I tillegg kan man gradere seg til shodan og nidan ved treningssamlinger med sjefsinstruktør i Norwegian Karate Association.

PENSUM 10. KYU


Juniorgrad opp til cirka 7 år.
Kihon – Stå kun i Shizen Tai (Hachiji Dachi):

Chudan Chokozuki
Jodan Age Uke
Chudan Soto Uke
Heisoku Dachi, Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri (på stedet)

* På telling, 5 ganger for hver side  

PENSUM 9. KYU


Juniorgrad opp til og med 12 år.
Kihon – Fra Shizen Tai (Hachiji Dachi) til Zenkutsu Dachi og tilbake til Shizen tai:


Chudan Jun Zuki
Jodan Age Uke
Chudan Soto Ude Uke
Kokutsu Shuto uke
Heisoku Dachi, Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri (på stedet)


* På telling, 5 ganger for hver side.

PENSUM 8. KYU


FORMELLE KRAV
Examiners look predominantly for correct basic form


KIHON

Kihon – Moving basics

(F) Chudan Jun Zuki
(F) Jodan Age Uke
(F) Chudan Soto Ude Uke
(F) Gedan Barai
(F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi
(F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri


KATA
Taikyoku Shodan


KUMITE
Gohon kumite:


Jodan Jun Zuki
Chudan Jun Zuki


PENSUM 7. KYU / KARI


FORMELLE KRAV
Examiners look predominantly for correct basic form


KIHON
Kihon – Moving basics

(F) Chudan Jun Zuki
(B) Jodan Ageuke
(F) Chudan Soto Ude Uke
(B) Chudan Uchi Ude Uke
(F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi
(F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri


Chudan Yoko Geri Keage (fra heisoku dachi, høyre og venstre)
Chudan Yoko Geri Kekomi (fra heisoku dachi, høyre og venstre)

KATA
Heian Shodan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Taikyoku Shodan


KUMITE
Gohon kumite:

Jodan Jun Zuki
Chudan Jun Zuki

PENSUM 6. KYU / KARI


FORMELLE KRAV
Examiners look predominantly for correct basic form


KIHON
Kihon – Moving basics

(F) Chudan Jun Zuki
(B) Jodan Age Uke
(F) Chudan Soto Ude Uke
(F) Chudan Uchi Ude Uke
(F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi
(F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
(F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
(F) Chudan Yoko Geri Kekomi (i Kiba Dachi, høyre og venstre)

KATA
Heian Nidan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan.


KUMITE
Kihon ippon kumite

Jodan Jun Zuki – høyre og venstre
Chudan Jun Zuki – høyre og venstre

Rekkefølge: Høyre jodan, høyre chudan, så venstre siden.

PENSUM 5. KYU / KARI


FORMELLE KRAV
Examiners look for correct pivoting of the hips during renzoku-waza, and clear grasp of the hand techniques


KIHON
Kihon – Moving basics

(F) Chudan Jun Zuki
(B) Jodan Ageuke, Gyaku Zuki
(F) Chudan Soto Ude Uke, Gyaku Zuki
(B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki
(F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi
(F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
(F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre and venstre)
(F) Chudan Yoko Geri Kekomi (i Kiba Dachi, høyre and venstre)

KATA
Heian Sandan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan og Heian nidan


KUMITE
Kihon ippon kumite

Jodan  Jun Zuki
Chudan  Jun Zuki
Chudan  Mae Geri

angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

PENSUM 4. KYU / KARI


KIHON
Kihon – Moving basics

(F) Chudan Jun Zuki
(F) Sanbon Renzuki
(B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
(F) Chudan Soto Ude Uke, Gyaku Zuki
(B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki
(F) Shuto Uke in Kokutsu Dachi, Zenkutsu Dachi Nukite
(F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
(F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
(F) Chudan Yoko Geri Kekomi i Zenkutzudachi

KATA
Heian Yondan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan eller Heian sandan


KUMITE
Kihon ippon kumite

Jodan Oi Zuki
Chudan Oi Zuki
Chudan Mae Geri
Chudan Yoko Geri Kekomi

angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

PENSUM 3. KYU


FORMELLE KRAV
Examiners are looking for appropriate degree of strength and sharpness of execution in each technique (kihon, kata kamp; kumite)


KIHON
Kihon – Moving basics

(F) Chudan Jun Zuki
(F) Sanbon renzuki
(B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
(F) Chudan Soto Ude Uke, Gyaki Zuki
(B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki (i kokutzudachi)
(F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi, Zenkutsu Dachi Gyaku Nukite
(F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
(F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
(F) Chudan Yoko Geri Kekomi (i zenkutzudachi)

KATA
Heian Godan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan eller Heian Yondan

KUMITE
Ju ippon kumite

Jodan Oi Zuki
Chudan Oi Zuki
Chudan Mae Geri

angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

PENSUM 2. KYU


KIHON

KIHON – Moving basics

(F) Jodan Jun Zuki, chudan guaki zuki
(B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
(F) Chudan Soto Ude Uke, Guaki Zuki
(B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki
(F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi, Gyaku Nukite i Zenkutsu Dachi
(F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
(F) Chudan Mawashi Geri
(F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
(F) Chudan Yoko Geri Kekomi (i zenkutzudachi)

KATA
Tekki Shodan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan eller Heian godan
 • Utøveren kan også bli bedt om å vise bunkai fra de essensielle teknikkene i Heian Shodan, Heian Nidan eller Heian Sandan.
 • Det er kun utøvere over 15 år som vil bli bedt om å fremvise bunkai.


KUMITE
Jiyu ippon kumite

Jodan Oi Zuki
Chudan Oi Zuki
Chudan Mae Geri
Chudan Yoko Geri Kekomi
Mawashigeri (utøveren må informere om det er chudan eller jodan)

angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

PENSUM 1. KYU


FORMELLE KRAV
Examiners look for ease and naturalness of execution, for speedy and powerful kime, and for smooth, instantaneous, dynamic elasticity of delivery.


KIHON
Kihon – Moving basics


(F) Jodan Jun Zuki. chudan guakizuki
(B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
(F) Chudan Soto Ude Uke, i Zenkutsu Dachi, skift Dachi til Kiba Dachi, Yoko Enpi Uchi
(B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki
(F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi, Gyaku Nukite i Zenkutsu Dachi
(F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri  på stedet, så Mae Geri ett steg frem
(F) Chudan  Mawashi Geri
(F) Chudan Yoko Geri Keage (Kiba Dachi, høyre og venstre)
(F) Chudan Yoko Geri Kekomi fra Zenkutsu Dachi


KATA
Bassai Dai

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan eller Tekki shodan
 • Utøveren kan også bli bedt om å vise bunkai fra de essensielle teknikkene i Heian yondan, Heian godan eller Tekki shodan.
 • Det er kun utøvere over 15 år som vil bli bedt om å fremvise bunkai.


KUMITE

Ju ippon kumite

Jodan Oi Zuki
Chudan Oi Zuki
Chudan Mae Geri
Chudan Yoko Geri Kekomi
Chudan eller Jodan Mawashi Geri (må annonsere jodan eller chudan)

angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

PENSUM 1. DAN


FORMELLE KRAV
Minimum 1 år siden forrige gradering. Examiners look for ease and naturalness of execution, for speedy and powerful kime, and for smooth, instantaneous, dynamic elasticity of delivery.


【KIHON】IDO KIHON Moving basics

 1. SANBON RENZUKI (step in)
 2. JOUDAN AGEUKE, GYAKUZUKI (step back)
 3. CHUUDAN SOTOUKE, YOKOENPI, YOKOURAKENUCHI, GYAKUZUKI (ZENKUTSUDACHI changing stance to KIBADACHI changing stance to ZENKUTSUDACHI) (step in)
 4. CHUUDAN UCHIUKE, KIZAMIZUKI, GYAKUZUKI (KOUKUTSUDACHI to ZENKUTSUDACHI) (step back)
 5. KOUKUTSU SHUTOU UKE, ZENKUTSU NUKITE (step in)
 6. MAEGERI (On the spot) ,MAE GERI(step in)
 7. MAWASHIGERI (step in)
 8. YOKOGERI KEAGE (in KIBA DACHI, right and left) (step in)
 9. YOKOGERI KEKOMI (ZENKUTSUDACHI)

【KATA】BASSAI DAI, KANKU DAI, ENPI or JION (your choice)

【KUMITE】JIYU IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI, CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, JOUDAN MAWASHIGERI) – right and left

※Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI

Mestring gir selvtillit!