OM OSS

Norwegian Karate Association og JKA er synonymt med kvalitet og kompetanse.  Medlemmer i Norwegian Karate Association trener under engasjerte og kompetente instruktører.  JKA som eneste offisielle og profesjonelle karateskole i verden, ivaretar og sikrer karatens kvalitet i alle ledd gjennom utdanning og lisensiering.

NORWEGIAN KARATE ASSOCIATION

Norwegian Karate Association er en norsk stilartsorganisasjon for klubber som trener JKA Karate. Norwegian Karate Association er synonymt med kvalitet og kompetanse, forankret i JKA , den eneste offisielle profesjonelle karateskole i verden. Hver for oss er vi sterke, men sammen er vi sterkere. Det tror vi på!


"Hver for oss er vi sterke, men sammen er vi sterkere"


Styret tar seg av det administrative i orgaisasjonen mens Sjefsinstruktør, Geir Arild Larsen, sammen med Teknisk komité, har ansvaret for den karate-tekniske delen i Norwegian Karate Association. Teknisk komité består av seniorutøverne i organisasjonen, som sammen besitter lang erfaring og skyhøy kompetanse innenfor JKA karate. 

Geir Arild Larsen er i tillegg en internasjonalt anerkjent instruktør og offisiell dommer ved internasjonale stevner.


Gjennom nasjonale og internasjonale kurs kvalitetssikrer vi alle nivåer i organisasjonen. Instruktører, dommere og graderingsberettigede kurses og testes kontinuerlig.


Her hjemme arrangerer Norwegian Karate Association årlig kurs, treningssamlinger og konkurranser. Vi deltar også på kurs, treningssamlinger og konkurranser internasjonalt og flere ganger årlig inviterer vi internasjonale instruktører til våre treningssamlinger. Se kurs og aktivitetsplanen for nærmere datoer. 

JAPAN KARATE ASSOCIATION (JKA/WF)

Norwegian Karate Association er medlem av den verdensomspennende organisasjonen Japan Karate Association (JKA/WF) som er den ledende Shotokan organisasjonen world-wide.


JKA ble grunnlagt i 1948 og organisasjonen ble i 1957, som den eneste offisielle karate-organisasjonen, anerkjent av den japanske regjeringen. JKA har et unikt utdanningssystem og har gjennom årene utdannet utallige profesjonelle instruktører som har påvirket utviklingen innenfor Shotokan karate over hele verden.


I JKA konkurreres det etter Shobu ippon regelverket.  Shobu ippon var det første kumite regelverket innenfor karate og regelverket har mer eller mindre vært uforandret siden det ble introdusert i 1957.


JKA/WF finnes i følgende regioner.


JKA Pan America

JKA Asia Pacific

JKA Middle East & Africa

JKA Europe


Les mer om JKA WF her

“Aldri tenk på det å vinne.
Tenk heller at du ikke behøver å tape”


– fra Gichin Funakoshi sine tyve gyldne regler.

JAPAN KARATE ASSOCIATION EUROPE (JKA EUROPE)

JKA Europe representerer medlemslandene i Europa opp mot moderorganisasjonen JKA/WF og JKA HQ i Japan.


JKA Europe utvikler JKA karate i Europa ved å fremme og styrke samholdet mellom medlemslandene og ikke minst undervise i tradisjonell JKA-karate på samme måte som de store mesterne Gichin FUNAKOSHI og Masatoshi NAKAYAMA.

JKA Europe vil være den tekniske og administrative koblingen mellom de europeiske utøverne, gjennom sjefsinstruktørene i de landene som praktiserer JKA karate og JKA World Federation og JKA HQ.


JKA Europe organiserer følgende:

  • Seminar med JKA Dangrading i Europa.
  • Seminar med internasjonal lisensiering av graderingsberettigede i Europa.
  • Seminar med internasjonal lisensiering av dommere i Europa.
  • Standardiseringen av alle JKA karateteknikker (kihon, kumite og kata).
  • JKA European Championships.


Teknisk komité JKA Europe:


Teknisk komité i JKA Europe organiserer og instruerer blant annet på instruktørsamlingen som årlig holdes i Brussel, Belgia. Vår egen sjefsinstruktør er medlem i teknisk komité i JKA Europe og instruerer på denne samlingen.

Jørgen Bura 8. Dan JKA Sjefsinstruktør

Sergio Gneo 8. Dan JKA

Sawada 8. Dan JKA

Jose Gomes Pacheco 8. Dan JKA

Ted Hedlund 8. Dan JKA

Geir Arild Larsen 7. Dan JKA

Yoshinobu Otha 7. Dan JKA

JKA EM i regi av JKA Europe:

1996 - Gent Belgium

1997 - Bochum - Germany

1998 - Boulogne Sur-Mer - France

1999 - Prauge - Czech Republic

2000 - Geleen - Netherlands

2001 - Tampere - Finland

2002 - Malmo - Sweden

2003 - Budapest - Hungary

2004 - Belgrade - Serbia

2005 - Bergen - Norway

2006 - Konstanz - Germany

2007 - Šiauliai - Lithuania

2008 - Belgrade - Serbia

2009 - Maastricht - Netherlands

2010 - Bochum - Germany

2011 - Crawley - England

2012 - Prague - Czech Republic

2013 - Konstanz - Germany

2014 - Kortrijk - Belgium

2015 - Prague - Czech Republic

2016 - Dublin - Ireland

2017 - Sittard - Netherlands

2018 - Nis - Serbia

2019 - Stavanger - Norway

“Aldri tenk på det å vinne.
Tenk heller at du ikke behøver å tape”


– fra Gichin Funakoshi sine tyve gyldne regler.