JKA GRADERING

I Norwegian Karate Association kan man kyu-gradere seg opptil to ganger i året. Fra 1. kyu til 1. dan må man vente min. 1 år. De minste barna (opp til 7 år) graderer seg til 10. kyu. Barn fra 8-12 år graderer seg til 9. kyu.

Fra og med 13 år og oppover kan man prøve seg direkte på 8. kyu. I Norwegian Karate Association kan man kyu-gradere seg opptil to ganger i året. Juniorer til og med 12 år graderer til Kari-grader helt opp til 3. kyu. Fra 1. kyu til 1. dan må man minimum vente 1 år.

For å gradere seg til 2.dan (nidan) må man minimum vente 2 år og til 3.dan (sandan) må man minimum vente 3 år og slik fortsetter det.

Graderingsavgift for kyugradering:
I Norwegian Karate Association betaler man graderingsavgift til klubben i forkant av gradering. Graderingsavgift for kyu- gradering er for tiden kr. 200.-. Graderingsavgiften ved kyu-gradering refunderes kun dersom man uforskyldt blir forhindret fra å stille til gradering grunnet f.eks sykdom.

ALDER DANGRADER


  • Shodan kr. 2.100.-
  • Nidan kr. 2.500.-
  • Sandan kr. 3.000.-
  • Yondan kr. 4.500.-
  • Godan kr. 5.500.-


I graderingsavgiften til 1. dan inkluderes det internasjonale svartbeltepasset og personlig medlemskapsavgift. Ved dangradering refunderes avgiften minus kr 300.- dersom man ikke består graderingen. Norwegian Karate Association ivaretar all registrering av dangraderinger overfor JKA/WF i Japan.


Norwegian Karate Association sine dangraderinger er godkjent av JKA/WF.

GRADERINGSAVGIFT DAN


  • Shodan – ingen nedre aldersgrense
  • Nidan – 16 år
  • Sandan – 21 år
  • Yondan – 27 år
  • Godan – 34 år

Aldersgrensene kan i spesielle tilfeller avvikes.

De som ikke består dangraderingen må vente minimum 6 måneder før de kan prøve seg igjen. Ved andre gangs stryk må man uansett ta alt graderingspensumet om igjen ved neste forsøk.