SAMFUNNSANSVAR

Norwegian Karate Association er ikke kun en stilartsorganisasjon som samler klubber i Norge som trener shotokan karate. Vi som organisasjon og våre medlemsklubber ønsker å gjøre en positiv forskjell og gjennom våre handlinger vise at vi mener alvor.

Norwegian Karate Association er ikke kun en stilartsorganisasjon som samler klubber i Norge som trener shotokan karate. Vi som organisasjon og våre medlemsklubber ønsker å gjøre en positiv forskjell og gjennom våre handlinger vise at vi mener alvor.


Vi har tatt utgangspunkt i 3 kjerneområder hvor våre medlemsklubber kan ta ansvar og gjøre en forskjell.

  1. Fysisk og psykisk helse.

    Fremme god helse både mentalt og fysisk til beste for fellesskapet og samfunnet som vi er en del av. Karatetrening vet vi gir mange viktige helsefordeler for barn og voksne. Noen av disse fordelene er mental utvikling, moralsk utvikling og fysisk utvikling. 

    Videre vet vi at enkelte medlemsklubber har egne kurs, med kjemperesultater, for personer med blant annet psykiske utfordringer.

  2. Integreringstiltak minoriteter.

    Gjøre det enkelt for flyktninger og minoriteter å ta del i aktivitetene i medlemsklubbene gjennom f.eks. egne kurs og gode støtteordninger som hindrer utenforskap. Organisasjonen støtter økonomisk målrettede tiltak.


  1. Vanskeligstilte barn og unge.

Lavterskeltilbud i forbindelse med alle termin fastsatte aktiviteter i organisasjonen. Klubbene må strebe etter å ha et system som fanger opp og støtter vanskeligstilte barn og unge blant medlemsmassen. Organisasjonen støtter økonomisk målrettede tiltak.