INTERNASJONALE LISENSER

I Norwegian Karate Association setter vi utdanning høyt. I forbindelse med blant annet Honbu Dojo-samlingen er det mulig å ta internasjonale lisenser. Her kan man ta internasjonal C-dommer, C-gradering og C-instruktør.

INNEHAVERE AV INTERNASJONALE LISENSER

NAVN

LISENSNUMMER

DOMMER

GRADERING

INSTRUKTØR

Geir Arild Larsen

990250003

A

A

A

Rune Magne Johannessen

990250015

A

B

A

Kenneth Sundvor

990250017

B

C

B

Siri M. Opsahl

990250022

D

D

C

Andor Szell

990250025

C

D

C

Leif Arne Kjærland

990250018

C

C

C

Richard Kvarme Larsen

990250037

B

C

B

Finn Hansen

990250019

C

D

D

Janette Hansen

990250029

D

D

D

Hans Runar Heggelund-Morken

990250034

B

C

B

Kristine Eugenie Kolstad

990250030

C

-

C

Tine Anita Jensen

990250045

C

D

C

Kristian Sundvor

990250009

C

D

C

Anne-May Kalvik

990250042

C

D

C

Svein Grutle

990250040

C

D

C

Anh Le Phan Thai

990250041

C

D

C

Kristoffer Mjøs Hansen

990250039

C

D

D

Kenneth Johnsen

990250033

C

D

C

Sunniva Syltevik

990250063

D

-

C

Silja Heggelund-Morken


D

-

-

Eileen Heggelund-Morken


D

-

-

Charlotte Arnfindsen


D

-

-

Linn Catrin Viste


D


D

Julie Lin T. Syltevik

990250062

-

-

D

Henriette Alsaker

990250060

-

-

D

Ørjan Stien

990250061

D

-

D

Tom Peder Jakobsen

990250044

D

-

D

Elene Kolstad


D

D

D

Frank Helland


D

-

D

INSTRUKTØR

D-LISENS

Min. 2. dan

Min. 20 år

DOMMER

D-LISENS

Min. 2. dan

Min. 20 år

GRADERING

D-LISENS

Min. 3. dan

Min. 25 år

Internasjonale lisenser:


For å oppnå D- lisens dommer og instruktør må en ha minimum 2. dan og være 20 år gammel. 

For å oppnå D- lisens gradering må en ha minimum 3. dan og være 25 år gammel. 

Lisenser utover C-C-C lisens taes normalt sett i JKA HQ, Tokyo, eller ved andre godkjente JKA Europa seminarer.

Fornyelse av internasjonale lisenser:

Internasjonale lisenser må fornyes hvert 3. år. Lisensene må fornyes før utløpsdato direkte via online skjema på JKA HQ sine hjemmesider.

INSTRUKTØR

Kvalifikasjon:

Instruktør D

C-LISENS

Min. 3. dan

DOMMER

Kvalifikasjon:

Dommer D

C-LISENS

Min. 3. dan

C-LISENS

GRADERING

Kvalifikasjon:

Instruktør C

Dommer C

Min. 4. dan

NASJONALE LISENSER

Norwegian Karate Association er synonymt med kompetanse. Vi utdanner dommere, instruktører og graderingsberettigede med høy kompetanse. 

INNEHAVERE AV NASJONALE LISENSER

NAVN

DOMMER

GRADERING

INSTRUKTØR

Geir Arild Larsen

3

3

3

Rune Magne Johannessen

3

3

3

Kenneth Sundvor

3

3

3

Siri M. Opsahl

3

3

3

Andor Szell

3

3

3

Leif Arne Kjærland

3

3

3

Richard K Larsen

2

3

Finn Hansen

3

 2 

Hans Runar Heggelund-Morken

3

2

3

Janette Hansen

 2 

2

Kristine Eugenie Kolstad

2

-

2

Kenneth Johnsen

2

2

2

Elene Kathrin Kolstad

2

2

2

Tine Anita Jensen

2

2

2

Ahn Le Phan Thai

2

2

2

Anne-May Gåsland Kalvik

2

2

2

Svein Grutle

2

2

2

Kristian Sundvor

2

2

2

Kristoffer Mjøs Hansen

2

2

2

Sunniva Tranvåg Syltevik

2

-

2

Henriette Alsaker

-

-

2

Silja Heggelund-Morken

2

-

1

Ørjan Stien

2

-

2

Tom Peder Jakobsen

2

-

2

Frank Helland

2

-

2

Linn Catrin Viste

2

-

2

Julie Lin Tranvåg Syltevik

1

-

2

Charlotte Anfindsen

2

-

1

Diego Espin

-

-

1

Annett Eriksen Hoch

1

-

1

Eileen Heggelund-Morken

2

-

1

Gunther Theiss

-

-

1

Lena Hagelund

-

-

1

Kurt Steinar Dahle

1

-

1

Lars Petter Tvedt

1

-

1

Madhavi Vagle

1

-

1

Petter Falch

1

-

1

Sunniva Heggelund-Morken

-

-

1

Simon Frøiland

1

-

1

Terry Thorpe

1

-

1

Tom Kåre Versland

1

-

1

Wim Huisman

1

-

1

Willy Skjæveland

1

-

1

Åse Grinde Brekke

-

-

1

Arne Meland

-

-

1

Ragnvald Antonio Helland

1

-

1

Trond-Arve Randeberg

1

-

1

Per Egil Akse

1

-

-

Tina Bauge Johnsen

1

-

-

Birger Ottesen

1

-

-

AKTIVE DANGRADERTE

Norwegian Karate Association er synonymt med kompetanse. Se oversikt over de høyest graderte aktive utøverne i organisasjonen.

NAVN

GRAD

Geir Arild Larsen

7

dan JKA

Rune Magne Johannessen

6

dan JKA

Kenneth Sundvor

5

dan JKA

Siri M. Opsahl

5

dan JKA

Andor Szell

5

dan JKA

Leif Arne Kjærland

5

dan JKA

Richard Kvarme Larsen

4

dan JKA

Finn Hansen

4

dan JKA

Hans Runar Heggelund-Morken

4

dan JKA

Janette Hansen

3

dan JKA

Kristine Eugenie Kolstad

3

dan JKA

Kenneth Johnsen

3

dan JKA

Anne-May Kalvik

3

dan JKA

Anh Le Phan Thai

3

dan JKA

Elene Kathrin Kolstad

3

dan JKA

Svein Grutle

3

dan JKA

Tine Anita Jensen

3

dan JKA

Kristoffer Mjøs Hansen

3

dan JKA

Henriette Alsaker

3

dan JKA

Kristian Sundvor

3

dan JKA

Silja Heggelund-Morken

3

dan JKA

Sunniva Syltevik

3

dan JKA