INTERNASJONALE LISENSER

I Norwegian Karate Association setter vi utdanning høyt. I forbindelse med Honbu Dojo kurset er det mulig å bli testet for internasjonale lisenser. Norwegian Karate Association utsteder D-dommer, D-gradering og D-instruktør.

INNEHAVERE AV INTERNASJONALE LISENSER

NAVN

LISENSNUMMER

DOMMER

GRADERING

INSTRUKTØR

Geir Arild Larsen

990250003

A

A

A

Rune Magne Johannessen

990250015

A

C

B

Kenneth Sundvor

990250017

B

C

B

Siri M. Opsahl


D

D

C

Andor Szell


C

D

C

Leif Arne Kjærland


D

D

D

Anders Ingvoldstad

990250011

B

C

B

Richard Kvarme Larsen


C

C

C

Finn Hansen


D

D

D

Janette Hansen


D

D

D

Kristine Eugenie Kolstad

990250030

C

-

C

Hans Runar Heggelund-Morken

990250034

C

D

C

Tine Anita Jensen


D

D

D

Heidi Sjursen Haugland


D

-

-

Kristian Sundvor

990250009

C

D

C

Anne-May Kalvik


C

D

C

Svein Grutle


D

-

D

Anh Le Phan Thai


C

D

C

Kristoffer Mjøs Hansen


D

-

-

Kenneth Johnsen

990250033

C

D

C

Sunniva Syltevik


D

-

D

Silja Heggelund-Morken


D

-

-

Eileen Heggelund-Morken


D

-

-

Charlotte Arnfindsen


D

-

-

Linn Catrin Viste


D


D

Julie Lin T. Syltevik


-

-

D

Henriette Alsaker


-

-

D

Ørjan Stien

INSTRUKTØR

D-LISENS

Min. 2. dan

Instruktør-1 nasjonal lisens

Dommer-1 nasjonal lisens

Min. 20 år

DOMMER

D-LISENS

Min. 2. dan

Instruktør-1 nasjonal lisens

Dommer-1 nasjonal lisens

Min. 20 år

GRADERING

D-LISENS

Min. 3. dan

Instruktør-2 nasjonal lisens

Dommer-2 nasjonal lisens

Gradering-2 nasjonal lisens

Min. 25 år

Internasjonale lisenser:


For å oppnå D- lisens dommer og instruktør må en ha minimum 2. dan og være 20 år gammel. I tillegg må en inneha nasjonal nivå 1-instruktør og nivå 1-dommer.

For å oppnå D- lisens gradering må en ha minimum 3. dan og være 25 år gammel. I tillegg må en inneha nasjonal lisens nivå 2- dommer, nivå 2-gradering, nivå 2- instruktør.

Lisenser utover C-C-C lisens taes normalt sett i JKA HQ, Tokyo, eller ved andre godkjente JKA Europa seminarer.

Fornyelse av internasjonale lisenser:

Internasjonale lisenser må fornyes hvert 3. år. Lisensene må fornyes før utløpsdato direkte via online skjema på JKA HQ sine hjemmesider.

NASJONALE LISENSER

Norwegian Karate Association er synonymt med kompetanse. Vi utdanner dommere, instruktører og graderingsberettigede med høy kompetanse. 

INNEHAVERE AV NASJONALE LISENSER

NAVN

DOMMER

GRADERING

INSTRUKTØR

Geir Arild Larsen

3

3

3

Rune Magne Johannessen

3

3

3

Kenneth Sundvor

3

3

3

Siri M. Opsahl

3

3

3

Andor Szell

3

3

3

Leif Arne Kjærland

3

3

3

Anders Ingvoldstad

3

3

3

Richard K Larsen

2

3

Finn Hansen

Janette Hansen

2

Kristine Eugenie Kolstad

2

2

2

Kenneth Johnsen

2

2

2

Hans Runar Heggelund-Morken

2

2

2

Elene Kathrin Kolstad

2

2

2

Tine Anita Jensen

2

2

2

Ahn Le Phan Thai

2

2

2

Anne-May Gåsland Kalvik

2

2

2

Svein Grutle

2

2

2

Heidi Sjursen Haugland

2

2

2

Kristian Sundvor

2

2

2

Diego Espin

-

-

1

Anne Grethe Ingvoldstad

1

-

1

Andreas Ingvoldstad

-

-

1

Annett Eriksen Hoch

1

-

1

Eileen Heggelund-Morken

1

-

1

Ida Engelberg

1

-

1

Gunther Theiss

-

-

1

Kristoffer Sundvor

-

-

-

Kristoffer Mjøs Hansen

1

-

1

Lena Hagelund

-

-

1

Julie Lin Tranvåg Syltevik 

1

-

1

Sunniva Tranvåg Syltevik

1

-

1

Kurt Steinar Dahle

1

-

1

Lars Petter Tvedt

1

-

1

Linn Catrin Viste

1

-

1

Madhavi Vagle

1

-

1

Petter Falch

1

-

1

Ronny Atle Hagenes

-

-

-

Silja Heggelund-Morken

1

-

1

Isabell Aase Søvik

1

-

1

Charlotte Anfindsen

1

-

1

Sunniva Heggelund-Morken

-

-

1

Simon Frøiland

1

-

1

Terry Thorpe

1

-

1

Tom Kåre Versland

1

-

1

Wim Huisman

1

-

1

Willy Skjæveland

1

-

1

Åse Grinde Brekke

-

-

1

Ørjan Stien

1

-

1

Henriette Alsaker

1

-

1

Arne Meland

-

-

1

Ragnvald Antonio Helland

1

-

1

Trond-Arve Randeberg

1

-

1

Lars Thune

1

-

-

Per Egil Akse

1

-

-

Tina Bauge Johnsen

1

-

-

Birger Ottesen

1

-

-

Frank Helland

1

-

-

AKTIVE DANGRADERTE

Norwegian Karate Association er synonymt med kompetanse. Se oversikt over de høyest graderte aktive utøverne i organisasjonen.

NAVN

GRAD

Geir Arild Larsen

7

dan JKA

Rune Magne Johannessen

5

dan JKA

Kenneth Sundvor

5

dan JKA

Siri M. Opsahl

5

dan JKA

Andor Szell

5

dan JKA

Leif Arne Kjærland

5

dan JKA

Anders Ingvoldstad

5

dan JKA

Richard Kvarme Larsen

4

dan JKA

Finn Hansen

4

dan JKA

Janette Hansen

3

dan JKA

Kristine Eugenie Kolstad

3

dan JKA

Kenneth Johnsen

3

dan JKA

Anne-May Kalvik

3

dan JKA

Anh Le Phan Thai

3

dan JKA

Elene Kathrin Kolstad

3

dan JKA

Hans Runar Heggelund-Morken

3

dan JKA

Svein Grutle

3

dan JKA

Tine Anita Jensen

3

dan JKA

Heidi Sjursen Haugland

3

dan JKA

Kristoffer Mjøs Hansen

3

dan JKA

Henriette Alsaker

3

dan JKA

Kristian Sundvor

3

dan JKA

Ida Engelberg

3

dan JKA

Silja Heggelund-Morken

3

dan JKA

Sunniva Syltevik

3

dan JKA