STYRET NORWEGIAN KARATE ASSOCIATION


Styret i Norwegian Karate Association er den øverste administrative ledelsen i organisasjonen og hovedoppgaven deres er å sikre forsvarlig organisering og drift i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak.


Styret velges på årsmøtet for tidsperioder i henhold til vedtektene i organisasjonen. For å opprettholde kontuniteten i styretarbeidet ønskes det kun mindre endringer i styresammensetningen og at maksimalt 2 personer byttes ut i en periode.


Styret består av totalt 6 personer og ledes av President. Sammen tar de seg av driften av Norwegian Karate Association. Styret er dog ikke involvert i tekniske spørsmål da disse håndteres og ivaretas av Teknisk Komité. 


Styret i Norwegian Karate Association består i dag av:


PRESIDENT

Arild Kolstad, Lura Karateklubb

STYREMEDLEM

Trude Syltevik, Stord Karateklubb

STYREMEDLEM

Ørjan Stien, Sola Karateklubb

VISEPRESIDENT

Finn Hansen, Fjell Karateklubb

STYREMEDLEM

Anne Grethe Ingvoldstad, Stange Karateklubb

SJEFSINSTRUKTØR

Geir Arild Larsen, Sjefsinstruktør