STYRET NORWEGIAN KARATE ASSOCIATION


Styret i Norwegian Karate Association er den øverste administrative ledelsen i organisasjonen og hovedoppgaven deres er å sikre forsvarlig organisering og drift i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak.


Styret velges på årsmøtet for tidsperioder i henhold til vedtektene i organisasjonen. For å opprettholde kontuniteten i styretarbeidet ønskes det kun mindre endringer i styresammensetningen og at maksimalt 2 personer byttes ut i en periode.


Styret består av totalt 5 personer og ledes av President. Sammen tar de seg av driften av Norwegian Karate Association. Styret er dog ikke involvert i tekniske spørsmål da disse håndteres og ivaretas av Teknisk Komité. 


Styret i Norwegian Karate Association består i dag av:


PRESIDENT

Arild Kolstad, Lura Karateklubb

STYREMEDLEM

Trude Syltevik

STYREMEDLEM

Tine Anita Jensen

VISEPRESIDENT

Ørjan Stien, Sola Karateklubb

STYREMEDLEM

Runar Ask Johannessen