HVORFOR NORWEGIAN KARATE ASSOCIATION?

Det er mange fordeler for en klubb å være medlem i stilartsorganisasjonen Norwegian Karate Association. Organisasjonen sikrer blant annet klubbene tilgang til høy kompetanse, nasjonale og internasjonale toppinstruktører, treningssamlinger, kurs og utdanning, godkjente dan-grader, landslag, klubbpakker og ikke minst tilskuddsordninger. Hver for oss er vi sterke, men sammen er vi sterkere. Det tror vi på!

Det er mange fordeler for en klubb å være medlem i stilartsorganisasjonen Norwegian Karate Association. Organisasjonen sikrer blant annet klubbene tilgang til høy kompetanse, nasjonale og internasjonale toppinstruktører, treningssamlinger, kurs og utdanning, godkjente dan-grader, landslag, klubbpakker og ikke minst tilskuddsordninger.

Hver for oss er vi sterke, men sammen er vi sterkere. Det tror vi på!


Norwegian Karate Association er til for medlemsklubbene og vi ønsker sterke og bærekraftige medlemsklubber, både økonomisk og ikke minst når det gjelder kompetanse og kunnskap. 


BEDRE KLUBB!


Vi tilbyr derfor alle medlemsklubbene hjelp med viktige sider av klubbdriften som kan supplere det gode arbeidet som gjøres i klubbene. Sammen blir er vi bedre.

 • Kurs.
 • Søknadsprosesser og identifisering av søknadsmuligheter.
 • Hjemmesider.
 • SOsialeMEdier (Facebook og Instagram)
 • Rekrutteringsprosessen.


KLUBBPAKKE!


Går man med tanker om å starte egen klubb, men ikke vet helt hva dette innebærer, hjelper vi deg gjennom hele prosessen. Norwegian Karate Association hjelper blant annet med.


 • Kurs.
 • Økonomisk tilskudd opptil kr. 25.000.-
 • Registreringsprosessen (Stiftelsesdokumenter og vedtekter)
 • Søknadsprosessen (Idrettsråd, NIF, NKF)
 • Hjemmeside og Facebook.
 • Interimstyre inntil nytt styre er på plass.