NKA LANDSLAG

De beste konkurranseutøverne får tilbud om å delta på NKA sitt landslag. Landslagsutøverne deltar på både internasjonale og nasjonale stevner fastsatt av landslagsledelsen.

De beste konkurranseutøverne i organisasjonen får tilbud om å delta på NKA sitt landslag. Landslagsutøverne deltar på både internasjonale og nasjonale stevner fastsatt av landslagsledelsen.


Det holdes faste landslagssamlinger gjennom året, samt egne treninger for utøverne ved andre arrangementer. Se kurs og aktivitetsplan for nærmere oversikt.


Utøvere i landslagsstammen og kandidater/rekrutter vurderes fortløpende av landslagssjef og landslagsledelsen. Dersom det er nødvendig holdes det egne uttak til landslagsstammen.

Ved plass i landslagsstammen forplikter utøver og hens klubb å følge eventuelle treningsopplegg fra landslagsledelsen.

Ved plass i landslagsstammen forplikter utøver og hens klubb å følge eventuelle treningsopplegg gitt fra landslagsledelsen. Det er forventet at utøveren er måteholden til røyk, snus og alkohol og ellers går foran som et godt eksempel.

LANDSLAGSSTAMMEN 2022 - 2023

Junior jenter tom 20 år:

Julie

Singdahlsen

Isabell

Aase

Charlotte

Anfindsen

Junior gutter tom 20 år:Senior kvinner fom 21 år:

Elene Kathrin

Kolstad

Sunniva Yong Tranevåg

Syltevik

Ida 

Engelberg

Silja 

Heggelund-Morken

Henriette

Alsaker

Heidi Sjursen

Haugland

Senior herrer fom 21 år:

Kristoffer Mjøs

Hansen

Kristian

Sundvor

Kristoffer

Sundvor

Hans Runar

Heggelund-Morken

René

de Groot


LANDSLAGSLEDELSEN

Landslagssjefen er utpekt av sjefsinstruktør og teknisk komite (TK) i Norwegian Karate Association. Landslagssjefen har vervet i en 4 års periode som eventuelt fornyes av TK ved avtalens utløp .  Landslagssjef  velger selv sin assistent i sin periode innenfor de rammene som til enhver tid er gjeldende i organisasjonen.

Landslagssjef:  Kenneth Sundvor, 5. dan JKA

Landslagsassistent:  Janette Hansen, 3. dan JKA