LISENSKRITERIER

De nasjonale lisensene i Norwegian Karate Association (NKA) er delt opp i nivå 1-2-3 i rekkefølge: dommer, gradering, instruktør. Alle med lisens kan dømme eller gradere ihht Norwegian Karate Association lisensen de innehar.

Før man kan få graderingslisens må en inneha gyldig dommer og instruktørlisens.  Graderings-lisenser utstedes i forbindelse med Honbu Dojo samlingen som normalt arrangeres første helgen i februar.

            Norwegian Karate Association lisenser må fornyes innen hvert 3. år, eller innen utløpsdato.

            Norwegian Karate Association Teknisk komité utsteder og inndrar Norwegian Karate Association lisenser.

            Ved misbruk kan Teknisk komité til enhver tid inndra lisenser.

            For å dømme i finalene under nasjonale mesterskap i senior herrer og kvinner (Åpenklassen, aldersgruppen 18+ ) må en ha nivå 3 lisens.

            For å dømme i senior mesterskap må en være minimum 20 år gammel.

LISENSNIVÅ

NIVÅ 1-0-1

Minimum 1. dan JKA
18 år gammel.
Gjennomgått dommerkurs.
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite.

Kata:
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata. JKA standardisering.

Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite.

Minimum 2. dan JKA 
Gjennomgått dommerkurs.
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite.
Gjennomgått graderingskurs.


Kata:
Alle Heian kata, samt Tekki shodan, Bassai dai. I alt 7 kata. JKA standardisering.


Graderingsberettiget:
Minimum 25 år gammel.
Fra 10. kyu til 4. kyu, i klubben lisensinnehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år. Som nidanutøver er det kun hovedinstruktører som kan få nivå 1 – graderingslisens. Gjelder ikke for utøvere med graden sandan eller høyere.


Dommerstatus:
Fukushin kata/kumite

NIVÅ 1-1-1

NIVÅ 2-2-2

Minimum 3. dan JKA
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs.
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite.
Gjennomgått graderingskurs.

Kata:
Alle Jugo kata, i alt 15 kata. JKA standardisering.

Graderingsberettiget:
Minimum 25 år gammel.
Fra 10. kyu til 1. kyu , i klubben lisensinnehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.


Dommerstatus:
Shushin kata/kumite.

NIVÅ 3-2-3

Minimum 4. dan JKA 
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs.
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite.
Gjennomgått graderingskurs, samt utvidet graderingskurs.


Kata:
Alle 25 kata, JKA standardisering.


Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu , i klubben lisens innehaveren har vært tilknyttet i minst 1 år.


Dommerstatus:
Kansa

Minimum 4. dan JKA og som 4. dan lengre enn 4 år
Gjennomgått dommerkurs, samt utvidet dommerkurs.
Gjennomgått grunnkurs i kihon-kata-kumite.
Gjennomgått graderingskurs, samt utvidet graderingskurs.


Kata:
Alle 25 kata, JKA standardisering.


Graderingsberettiget:
Fra 10. kyu til 1. kyu på tvers av alle klubbene.


Dommerstatus:
Kansa
Sjefsdommer

NIVÅ 3-3-3